top of page
ONTRAFEL_HR-45.jpg
tekst.png

Vzw Ontrafel is een expertise- en begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen.  

We gaan in de therapeutische praktijk op weg met breed verlies, rouw, emotionele pijn, trauma en groeiprocessen.

VISIE

Veel kinderen, jongeren en (jong)volwassenen maken een moeilijke periode door in hun leven.


Pesterijen – (v)echtscheidingen – verlies aan zelfvertrouwen – de dood van een dierbare – verlies van contact met een ouder – verlies aan veiligheid – verhuis – ziekte of ongeval – geweld en misbruik - …

 

Binnen de muren van het begijnhof bieden wij een plek aan

  • … waar geen oordeel of taboe rust

  • … waar je tijd en ruimte krijgt

  • … waar je taal kunt zoeken voor je pijnlijke binnenwereld

 

Een veilige plek waar je kunt groeien en jezelf kunt zijn. 

 

Wij willen ‘anders’ kijken en luisteren. Ontrafelen van het gedrag en zichtbare signalen. De steen opheffen om te zien wat er onder en achter steekt. Waarbij we kinderen, jongeren, volwassenen zien als individuen die gezond en normaal reageren op een voor hen ingrijpende gebeurtenis. 


We vertrekken vanuit kracht, vanuit wat in hoofd en hart uniek is. Want vanuit verwerking en het ontwikkelen van kracht ontstaat herstel.

bottom of page